réserver maintenant RESERVEER NU

Wettelijke vermeldingen

Deze site is eigendom van AU COIN DU SPA , SARL met een kapitaal van 1 000,00 €, RCS Boulogne B 834 125 049, waarvan de coördinaten zijn :   

 • Adres hoofdkantoor  : 74 Rue Des Pipots 62200 Boulogne Sur Mer.
 • Telefoon : 06 95 12 28 70 .
 • E-mailing : contact@aucoinduspa.net.
 • Intracommunautair BTW-nummer : FR 05 834125049.

De directeur van de publicatie van de site is de heer COLLANGE Adrien, in zijn hoedanigheid van beheerder.

De dienstverlener die instaat voor de hosting van de site en de opslag van de informatie is de onderneming PEER1 (www.peer1.com). Het grafisch ontwerp van de site werd uitgevoerd door INCOMM (www.incomm.fr).

DE INHOUD VAN DE SITE

AU COIN DU SPA garandeert de essentiële kenmerken van de producten. AU COIN DU SPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.

AU COIN DU SPA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die de computer of enig ander computermaterieel van de internetgebruiker kunnen infecteren, als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site.

AU COIN DU SPA behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar commerciële aanbiedingen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat elke bestelling die vóór de wijziging van het aanbod werd geplaatst, zal worden gehonoreerd.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze site is het eigendom van de heer COLLANGE Adrien die alle intellectuele eigendomsrechten bezit. Deze site vormt een werk dat beschermd is door het intellectueel eigendomsrecht, net zoals de algemene structuur van de site, de grafische voorstellingen en de elementen die op de site toegankelijk zijn (formulieren, teksten, foto's, beelden...).

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de heer COLLANGE Adrien, mogen de site en de informatie op deze site niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, doorgegeven, gepubliceerd op welke drager dan ook, noch geheel of gedeeltelijk worden geëxploiteerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, noch worden gebruikt voor de vervaardiging van afgeleide werken.

Niet-naleving van deze regels kan ertoe leiden dat de internetgebruiker aansprakelijk wordt gesteld krachtens de artikelen L. 713-2 en L.713-3 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

 • Crédit photo : fotolia, Mr. COLLANGE Adrien.

PRIVACYBELEID PERSOONSGEGEVENS

Onze onderneming verwerkt persoonsgegevens.

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

Wij verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert op onze site, inlogt op uw account, een aankoop doet....

Wij verbinden ons ertoe alleen die gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan zijn :

 • Naam
 • E-mail
 • Adres
 • Telefoon
 • Postcode
 • Stad

De verwerking van deze gegevens stelt ons in staat onze zakelijke relatie te beheren, uw ervaring te personaliseren en aan uw individuele behoeften te voldoen, u gepersonaliseerde informatie te verstrekken, de klantenservice en ondersteuningsbehoeften te verbeteren, en per e-mail contact met u op te nemen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hangt af van de dienst waarop u zich abonneert. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verlenen van de dienst, plus de eventuele bewaartermijn die door de toepasselijke verjaringswetgeving wordt opgelegd.

Wij zijn de enige gebruikers van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of doorgegeven aan een ander bedrijf zonder uw toestemming, anders dan nodig is om aan een verzoek en/of transactie te voldoen (bijv. om een bestelling te verzenden).

Wij passen veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen afdelingen die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantendienst) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Wij gebruiken cookies om de toegang tot onze site te verbeteren en terugkerende bezoekers te identificeren. Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door de interesses van de gebruiker te volgen en te richten. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

U heeft het recht van toegang tot, rectificatie, verwijdering, verzet en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, en dit alles gericht aan : AU COIN DU SPA.

U kunt zich ook op elk moment uitschrijven om geen e-mails meer te ontvangen.

HYPERLINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze site bevat hyperlinks naar internetsites die door derden zijn gepubliceerd. Deze links zijn te goeder trouw tot stand gebracht en AU COIN DU SPA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die op deze sites worden aangebracht. Bijgevolg kan AU COIN DU SPA niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze hyperlinks: alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de site van AU COIN DU SPA wordt verwezen, kunnen verantwoordelijk worden gesteld.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze site en de onderhavige wettelijke kennisgeving zijn onderworpen aan het Franse recht.

algemene info
WiFi  gratis breedband in het hele etablissement
Ontbijt :  7.30 tot 10.00 uur op weekdagen, 8.00 tot 10.00 uur in het weekend
Veilig parkeren om van tevoren te reserveren